Pályázatírás, projektmenedzsment
PR, kommunikáció
Emberi erőforrás fejlesztés
Kertészek Földje Akciócsoport
Magyar Vármegyék Stratégiai Zrt.
Millefolium Stratégiai Kft.
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)
Vidékfejlesztési Operatív Program Plusz (VP Plusz)
Az európai integráció története
Az EU dióhéjban
Az EU intézményei
Az európai strukturális és beruházási alapok

Az Euro Provisio Kft. olyan komplex szolgáltatáscsomagot képes nyújtani a megbízói számára, amely garantálja a projektek hatékony és pontos menedzselését.

A Kft. vezetői több mint 20 éves tanácsadói, szervezési és vezetési tapasztalattal rendelkeznek, amelyekre alapozva sikerre tudjuk vinni a megbízók fejlesztési elképzelésinek megvalósítását.

Az eredményorientált szolgáltatás, a hatályos jogszabályi környezet ismerete, továbbá a korábbi programozási időszakok tapasztalatai garantálják a sikeres projekt megvalósítását.

Képzett és tapasztalt tanácsadóink, partnereink, a helyi igényekhez alkalmazkodva rugalmasan, pontosan és megbízhatóan állnak ügyfeleink rendelkezésére.


Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Cégünk az EU által is társfinanszírozott pályázatok megírását sikerdíjas alapon végzi, amely értelmében ügyfeleink a nyertes pályázatok után fizetnek.

A szolgáltatás az alábbi feladatok ellátását tartalmazza:

– Ingyenes előminősítés
– Személyes konzultáció, folyamatos kapcsolattartás
– Üzleti tervek, tanulmányok készítése
– Komplett pályázati dokumentáció elkészítése és beadása
– Tisztázó kérdések, esetlegesen hiánypótlások kezelése
– Támogatási Szerződés megkötésének menedzselése
– Projektmenedzsment a megvalósítás során
– Elszámolások, kifizetési kérelmek összeállítása és beadása
– A fenntartási időszakban éves jelentések elkészítése

A szolgáltatások díja a projekt elszámolható költségének minősül, azaz igénybe vehető mindezen tevékenységekre is a vissza nem térítendő támogatás.

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Pályázatírás, projektmenedzsment

A projektek sikeres megvalósításának az egyik kulcsa a kiváló kommunikáció, amelyet folyamatosan működtetni kell. Ennek egyik fontos eleme a Kommunikációs Terv, amely megalapozza a sikeres projekt kommunikációt.

A projektek megvalósítása során az alábbi tevékenységek megvalósításában működünk közre:
– Sajtóközlemények megjelentetése
– PR cikkek megjelentetése
– Szórólapok, kiadványok készítése
– PR rendezvények szervezése
– Termékbemutatók, közönségtalálkozók szervezése

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

PR, kommunikáció

A működés során minden szervezet, vállalat elérkezik egy olyan periódusba, amikor szükségessé válik a vezetőinek, a dolgozóinak képzése, kompetenciájuk fejlesztése.

Mindezek megvalósítására a legtöbb esetben igénybe vehetők pályázati források, támogatási lehetőségek. Az állami, önkormányzati intézmények fejlesztése során olyan felméréseket, kutatásokat, tanulmányokat szükséges elkészíteni, amelyek megalapozzák a projektjeiket.

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Emberi erőforrás fejlesztés

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 2008 óta működik 28 település LEADER akciócsoportjaként, a mezőkovácsházi, orosházi, békéscsabai járás területén.

Az Egyesület a GINOP és a VP programokban komplex pályázatírási és projektmenedzsment szolgáltatást nyújt ügyfeleinek.

Az elmúlt 25 év során több mint 2.000 nyertes és sikeresen lebonyolított projekttel rendelkeznek.

www.kerteszekfoldje.hu

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Kertészek Földje Akciócsoport

Az újonnan alakult Magyar Vármegyék Stratégia Zrt komplex szolgáltatáscsomaggal garantálja és segíti megbízói projektjeinek sikeres megvalósulását.

A vezetőink és tanácsadóink több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkeznek mérnöki-műszaki tanácsadás, jogi tanácsadás, projekt menedzsment, gazdasági-pénzügyi tanácsadás területén.

A Zrt. munkatársai hatékony, rugalmas és szakszerű együttműködést biztosítva állnak megrendelőink rendelkezésére.

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Magyar Vármegyék Stratégiai Zrt.

A Millefolium (Ezer Levél) 1994-ben alakult tanácsadó vállalkozás. Mai szolgáltatási portfóliója az elmúlt 22 év tapasztalataira és megszerzett tudására épül. Részt vettek több innovációs projektben, nemzetközi tapasztalatokra épülő hazai fejlesztésekben, kutatásokban.

Céljuk, hogy a tudást és tapasztalatokat felhasználva új megoldásokat találjanak megbízóik részére, a tanácsadás és a tréning területén egyaránt.

Szakterületeik a vezetési tanácsadás, szervezetfejlesztés.

http://millefolium.hu/

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Millefolium Stratégiai Kft.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) elsődleges célja a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. Az EFOP Plusz négy humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában, ezek a köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális és gyermekvédelmi, valamint család- és ifjúságpolitika.

A program így az Európai Unió által, a 2021-2027 közötti időszakra meghatározott szakpolitikai célkitűzések közül a szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtéséhez kíván hozzájárulni a szociális jogok európai pillérében foglaltak figyelembevételével.

A program 7 prioritást tartalmaz:
– XXI. századi köznevelés
– Pedagógus életpálya modell
– Társadalmi felzárkózási fejlesztések
– Szociális fejlesztések
– Rászoruló személyek támogatása
– Család- és ifjúságügyi fejlesztések
– Felzárkózó települések

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz
(EFOP Plusz)A 2021-2027 közötti időszakra szóló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) célja a hazai gazdaság versenyképességének növelése a kkv-szektor ellenálló képességének erősítésével, a kutatásfejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlesztésével, a hazai munkavállalók alkalmazkodóképességének javításával, valamint a minőségi munkaerő biztosításával. Mindemellett a források 65%-ának a négy legkevésbé fejlett régióba történő allokálásával a program kiemelt célja a területi kohézió támogatása is. A GINOP Plusz folytatása és egyben – a tapasztalatokra, új kihívásokra reagálva – továbbfejlesztett változata a 2014-2020 közötti programozási időszak sikeres operatív programjának, amely segítette és jelentősen előre mozdította a magyar gazdaság fejlődését, és annak eredményeire építve támogatja továbbra is a magyar vállalkozásokat az új kihívásoknak való megfelelésben.

A célok elérése érdekében a GINOP Plusz 5 prioritást tartalmaz:
– Vállalkozásfejlesztés
– Kutatás, fejlesztés és innováció,
– Fenntartható munkaerőpiac
– Ifjúsági garancia
– Felsőoktatás, szakképzés

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)

Az operatív program célja a környezetszennyezés és az erőforrásaink túlzott kihasználásának csökkentése, a biológiai sokféleség megóvása és a körforgásos gazdaság előtérbe helyezése. Kiemelt figyelem jut a zöld-kék infrastruktúra fejlesztésére és a helyi energiaközösségekre. Emellett elsődleges feladata még új munkahelyek létrehozása és a károsanyag kibocsátások csökkentése különösen a leginkább karbon-intenzív megyékben.

A KEHOP Plusz az EU által meghatározott ún. szakpolitikai célok közül elsősorban a második (röviden: zöldebb Európa) célt fedi le az alábbi öt prioritás révén:

– Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés;
– Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság;
– Környezet- és természetvédelem;
– Megújuló energiagazdaság;
– Igazságos Átmenet Alap.

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)

A MAHOP Plusz célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a haltermelés és halfeldolgozás versenyképességének, valamint fenntarthatóságának növelése az innováció és digitalizáció segítségével, egyúttal a környezetterhelés csökkentése mellett. Kiemelt szempont a klíma- és környezetbarát halgazdálkodási módszerek támogatása, a körforgásos gazdálkodás elvén alapuló módszerek részarányának növelése a termelési rendszereken belül, továbbá a vízi és vizes élőhelyek biodiverzitásának fenntartása és fejlesztése.

A MAHOP Pluszban tervezett intézkedések két uniós prioritáson belül kerültek kidolgozásra:
– A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása.
– A fenntartható akvakultúra tevékenységeknek, valamint a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának és piaci értékesítésének előmozdítása, ezáltal hozzájárulva az Unió élelmezésbiztonságához.

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz
(MAHOP Plusz)

A Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.

A program konkrét célkitűzései:
– a termelési technológiák és a termékfeldolgozás fejlesztése,
– jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása a vidéki térségek lakossága számára,
– a vidéki infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése,
– a vidék kulturális örökségének védelme.

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Vidékfejlesztési Operatív Program Plusz
(VP Plusz)

A diasorozat bemutatja az Európai Unió kialakulásának történetét a II. világháború befejezésétől egészen a volt KGST tagországok csatlakozásáig.

Ismerteti mindazon politikusok gondolatait, eszméit, amelyek formálták, alakították az európai együttműködést.
Kronológiailag bemutatja az integráció folyamatát, valamint ismerteti gazdasági, társadalmi szempontból a tagországokat.

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Az európai integráció története

A diasorozat bemutatja az Európai Unió céljait, értékeit különös tekintettel a demokrácia, jogállamiság, emberi jogok, egyenlőség alapértékeket.

Bemutatja az EU szakpolitikáinak tématerületeit, úgymint:
– Adózás
– Jogérvényesülés és alapvető jogok
– Egészségügy
– Egységes piac
– Élelmiszer-biztonság
– Emberi jogok és demokrácia
– Energiaügy
– Fejlesztési és együttműködési politika
– Foglalkoztatás és szociális ügyek
– Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem
– Kereskedelem
– Környezetvédelem
– Közlekedés
– Kül- és biztonságpolitika
– Kultúra
– Kutatás és innováció
– Mezőgazdaság
– Oktatás, képzés és ifjúság
– Regionális politika
– Vállalkozások, ipar
– Versenypolitika

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Az EU dióhéjban

A diasorozat bemutatja az Európai Unió legfőbb intézményeit, azok szerepét, feladatait, összetételét és tagjait.
– Európai Parlament
– Európai Tanács
– Európai Unió Tanácsa
– Európai Bizottság
– Az Európai Unió Bírósága
– Európai Központi Bank
– Európai Számvevőszék

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Az EU intézményei

A diasorozat bemutatja mindazon európai strukturális és beruházási alapjait, amelyek közvetlenül segítik az európai beruházási tervnek a megvalósulását az alábbi területeken:
Foglalkoztatás;
Kutatás-fejlesztés;
Éghajlatváltozás és energetikai fenntarthatóság;
Oktatás;
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem;

Ezen területeken történő fejlesztésekhez a forrásokat az EU pénzügyi alapjai biztosítják, amelyek a következők:
– Kohéziós Alap
– Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
– Európai Szociális Alap (ESZA)
– Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
– Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások

Az európai strukturális és
beruházási alapok

Főoldal
Partnereink
Pályázatok
EU információk
Kapcsolat
Impresszum
Szolgáltatások